دکتر سید مصطفی ستاری

مدرس دوره های روانشناسی و سبک زندگی
سوابق استاد :
  • اتمام سطوح عالی حوزه و مدرس حوزه
  • بیش از 3000 پرونده مشاوره ای
  • مسئولیت در مرکز مشاوره آدم و حوا
  • مدرس دوره های روانشناسی و سبک زندگی