بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین آدم و حوا

سیاست های کلی آدم و حوا

مجموعه وساطت ، توانمندسازی و تسهیلگری ازدواج آدم و حوا ذیل آیه شریفه “وَأَنْکِحُوا الْأَیامى‌ مِنْکُمْ وَ الصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُم” و پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم واسطه گری برای ازدواج دختر ها و تسهیل معرفی خانواده ها به یکدیگر فعالیت خود را با خط قرمز قراردادن وساطت و معرفی خانواده ها به یکدیگر به روش اصیل و سنتی و توانمندسازی جوانان در آستانه ازدواج و بطور کلی ازدواج ها در جمهوری اسلامی با اصل و هدف قراردادن مبانی دینی و مباحث آموزشی و مشاوره های لازم آغاز نموده است . ازین رو اصلی ترین سیاست های آدم و حوا به شرح ذیل است :

آدم و حوا بطور کلی ذیل اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشغول به فعالیت میباشد
آدم و حوا ذیل سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ه.ش مشغول به فعالیت میباشد
آدم و حوا ذیل سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت مشغول به فعالیت میباشد

(علی الخصوص بند سوم از مبانی جامعه شناختی و نهم از تدابیر)
آدم و حوا ذیل سیاست های کلی خانواده ابلاغیه مقام معظم رهبری (13/06/1395) مشغول به فعالیت میباشد (علی الخصوص بندهای یکم ، سوم ، چهارم ، ششم ، نهم ، دهم ، سیزدهم ، شانزدهم)
آدم و حوا ذیل سیاست های کلی جمعیت ابلاغیه مقام معظم رهبری (30/02/1393) مشغول به فعالیت میباشد
آدم و حوا ذیل سیاست های کلی سلامت ابلاغیه مقام معظم رهبری (18/01/1393) مشغول به فعالیت میباشد
آدم و حوا در راستای قانون تسهیل ازدواج جوانان مجلس شورای اسلامی ایران (27/10/1384) مشغول به فعالیت میباشد
آدم و حوا در راستای نقشه مهندسی فرهنگی کشور دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (08/03/1392) مشغول به فعالیت میباشد
آدم و حوا در راستای سیاست های تشکیل ، تحکیم و تعالی خانواده ، شورای عایل انقلاب فرهنگی (07/04/1384) مشغول به فعالیت میباشد .