دکتر عادل پیغامی

دکترای علوم اقتصادی
سوابق استاد :
  • کارشناسي ارشد اقتصاد و معارف اسلامي
  • دکتراي علوم اقتصادي
  • معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)
  • عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع)
  • معاون آموزشي دانشکده معارف اسلامي و اقتصاد
  • مدير کل دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
  • برگزاري يک دوره بين المللي پنج جانبه بين بانک توسعه اسلامي، دانشگاه لافبرو لندن، موسسه آموزش عالي مارکفيلد لندن، دانشگاه بين المللي اسلام آباد و دانشگاه امام صادق (ع) با موضوع "بانکداري و ماليه اسلامي پيشرفته" را برعهده داشته است.