حجة الاسلام دکتر داوودی نژاد

مشاور خانواده
سوابق استاد:       
  • مدیر گروه علمی واحد مشاوره موسسه تسهیلگری و توانمندسازی ازدواج آدم و حوا
  • مشاور مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان رضوی
  • مدیر گروه علمی واحد مشاوره موسسه علمی پژوهشی مهرجویان
  • مشاور نهاد رهبری در دانشگاه ها و ستاد ازدواج کشور
  • مدرس دانشگاه های دولتی و آزاد
  • مدرس همایش های خانواده و روانشناسی در داخل و خارج از کشور
  • مدرس دوره تخصصی تربیت مربی خانواده در ایران و خارج از کشور
  • مدرس دوره تخصصی خانواده برای اساتید از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی