دکتر رضا آذریان

دکترای روانشناسی و مشاور خانواده
سوابق استاد :
  • دکترای روانشناسی تربیتی
  • عضویت در انجمن روانشناسی ایران
  • مشاور گروه علمی مرکز مشاوره حرم مطهر رضوی
  • عضو شورای سیاستگذاری و هیئت تحریریه خانواده خوشبختی
  • استاد دانشگاه های مختلف استان خراسان رضوی
  • روانشناس مرکز مشاوره ناصح
  • روانشناس مرکز مشاوره اندیشه و رفتار
  • روانشناس مرکز مشاوره یگانه
  • روانشناس مرکز مشاوره آستان قدس رضوی
  • کارشناس و روانشناس برنامه شبکه خراسان و رادیو جوان