دکتر سیما فردوسی

دکترای روانشناسی و مشاور خانواده
سوابق استاد :
  • فارغ التحصیل کارشناسی روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد
  • دکترای روانشناسی بالینی از کشور انگستان
  • کارشناس مشاور صدا و سیما
  • استاد دانشگاه، عضو هیات علمی و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
  • روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
  • سخنرانی و ارائه ی مقاله در کنگره های ملی و بین المللی