دکتر نیلچی زاده

پژوهشگر و استاد حوزه ازدواج و خانواده
سوابق استاد :
  • ارشد فلسفه و حکمت اسلامی
  • کسب مدرک دوره همیوپاتی(طب مکمل) از دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • استاد حوزه و دانشگاه
  • مشاور سازمان ملی جوانان در امور دختران ،زنان وخانواده
  • موسس و مدیر واحد خواهران نهاد رهبری در دانشگاه ها
  • مشاور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان
  • نمایده سازمان ملی جوانان در امور زنان و خانواده
  • مشاور دینی و مذهبی
  • کارشناس خانواده صدا و سیما جمهوری اسلامی